KapellaKoncertūs myusu deju kūpu atdzeivynoi kapella, kuru voda Biruta un Viktors Vigupi. Arī kultūrys noma direktors Aleksandrs Špundzāns aizrauteigi spielei un dzīd kapellā, prūt uzmundrinot dejotojus ar vordiem, dzīsmu un smaidu. Viļānu kultūrys noma kapella